בניית אתרים, עיצוב אתרים - אמ סי די סטודיו

מכירות / תמיכה 03-5162110

תנאי שימוש

 

כללי
א. האתר והמערכת נבנו ע"י אמ סי די סטודיו והינם בבעלותו הבלעדית.
ב. השימוש באתר ו/או במערכת הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן וכפי שיקבעו מעת לעת על ידי אמ סי די סטודיו. מטרת תנאי השימוש הינה לוודא שימוש הולם בשירותים אותם מציע האתר ללקוחותיו וכן שימוש נאות במערכת האינטרנט בכלל.
ג. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש שכן השימוש באתר ו/או במערכת מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים.
ד. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

אחריות לתכנים המפורסמים באתר
אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות לתכנים המפורסמים באתר על ידי לקוחותיו ולכל תוצאה המתרחשת בעקבות השימוש בהם. האחריות הבלעדית מוטלת על הלקוח שהעלה תכנים אלו לרבות שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או דרך העברתו. חוקיות התכנים, אימות הנתונים, מהימנותם ודיוקם.

אין לפרסם באמצעות האתר תכנים ו/או קישורים המפרים את החוק ו/או תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים (מלבד כאשר זכויות היוצרים שייכים ללקוח ו/או נתונה לו הסכמתם של הבעלים לשימוש בהם), ו/או תכנים של צדדים שלישיים ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או פוגעים בציבור, או מידע בטחוני או אחר אשר מטבעו רגיש.
בנוסף אין לפרסם תכנים שיש בהם שידור של "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים שלא לבקשת הנמנעים.

אין לפרסם תכנים ו/או קבצים ו/או יישומים נגיף-מחשב לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב. ככלל אין לפרסם כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

אמ סי די סטודיו אינו נושא באחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שיתרחש כתוצאה מהשימוש ו/או הסתמכות על השירותים, המידע והתכנים המופיעים באתר והשפעתם על המחשבים המשתמשים באתר.

אמ סי די סטודיו שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם ואף למחוק בכל רגע נתון תכנים המנוגדים לתנאי השימוש שנקבעו ו/או עלולים לפגוע באתר או בצד שלישי אחר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות אמ סי די סטודיו ו/או צד שלישי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של אמ סי די סטודיו בכתב ומראש.
לשם הבהרה חל איסור על שימוש בחומרים אלו לשם פירסום, דפוס (פליירים, כרטיסי ביקור) וכדומה.
באתר עשויים להימצא תכנים נוספים המתפרסמים על ידי צד שלישי וזכויות היוצרים בתכנים אלו שייכים להם ו/או לאמ סי די סטודיו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
אמ סי די סטודיו מספק ללקוחותיו כחלק משירות עיצוב ובניית האתר תמונות שונות. התמונות שייכות לאמ סי די סטודיו ו/או לצד שלישי והלקוח אינו רשאי לעשות בהן כל שימוש מחוץ לגבולות האתר אותו מספק אמ סי די סטודיו.
שימוש בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את אמ סי די סטודיו או את ספקי התוכן לפי עניין, בנקיטת אמצעים משפטיים כנגדו וכן חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר, והעברת פרטיו לצד שלישי על פי כל דין וכד'.
במקרה של תביעה שהוגשה כנגד אמ סי די סטודיו בעקבות שימוש בלתי חוקי של הלקוח או מי ממשתמשיו בזכויות יוצרים של צד שלישי, ישא הלקוח באחריות המלאה בגין השיפוי הן כלפי הצד השלישי הנפגע והן כלפי אמ סי די סטודיו.
לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת ו/או מחוץ לה למעט זה של אמ סי די סטודיו.

הגבלת אחריות
אמ סי די סטודיו מעניקה מגוון רחב של השירותים והכלים המוצעים ללקוח הינם כמו שהם (as is) ללא התאמה אישית ללקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה לגבי השירותים לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים האישיים. אמ סי די סטודיו יעשה ככל שביכולתו לפתח ולשדרג את המערכת בהתאם לבקשת הלקוח אך הוא אינו מתחיב לכך.

אמ סי די סטודיו רשאי לשנות את הרכב, כמות ו/או אופי השירותים הכלולים בכל שירות, להפסיק את הפעלתם ו/או חלק מהם לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, לשנות את מבנה המערכת ועיצובה בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש ואין באפשרות הלקוח לטעון כנגד השינויים האמורים.

תשלום הלקוח הינו בגין שירותי האתר ו/או המערכת ואינו מקנה כל בעלות על המערכת, קוד המקור, העיצוב, התמונות והאתר. בעלות המערכת, קוד המקור והאתר הינם של אמ סי די סטודיו בלבד.

אמ סי די סטודיו אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר ובשרת יינתן כסדרו וללא הפרעות והפסקות, יהיה חסין מפני גישה בלתי חוקית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים , תקלות, נזקים, כשלים במערכות תקשורת, תוכנה וחומרה אצל הלקוח או אצל מי מספקיו. מובן שאמ סי די סטודיו יעשה ככל יכולתו על מנת שהשרות ינתן ללא הפרעות.

גיבויים ואבטחה
אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות לכל אובדן מידע ו/או תוכן המאוחסנים בשרתיו וקשור באתר לרבות אובדן בשל תקלה, חדירה בלתי מורשית ומחיקה יזומה ו/או לא יזומה של בעל האתר.
על הלקוח להקפיד לשנות את הרשאות הגישה והניהול בתדירות גבוהה.
האחריות לגיבוי תכני האתרים מוטלת באופן בלעדי על הלקוח. הלקוח אינו רשאי לבוא בכל טענה כלפי אמ סי די סטודיו בגין אובדן חומר, מידע או כל דבר תוכן אחר מאתרו.
אמ סי די סטודיו מבצע מעת לעת גיבויים לאתרים ולתכנים אולם אין הדבר באחריותו ואין הוא מתחייב להשלמת התכנים.
ללקוח קיימת החלופה להתקשר עם אמ סי די סטודיו לשם קבלת שירותי גיבוי בסכום ולתקופה שיקבעו על ידי שני הצדדים מראש.

תבניות עיצוב לבחירה
אמ סי די סטודיו מספק מגוון תבניות עיצוב לאתר לבחירת הלקוח.
תבנית העיצוב לרבות התמונות ואובייקט המסופק על ידי אמ סי די סטודיו הינו קניינו בלבד של הסטודיו ו/או צד שלישי והן ניתנות לשירות הלקוח למשך תקופת ההתקשרות בלבד. אין ללקוח הרוכש תבנית מאתר זכויות יוצרים ובלעדיות על התבנית ולקוחות נוספים של אמ סי די סטודיו רשאים להשתמש בתבנית עיצוב זו.
לקוח הרוכש תבנית עיצוב רשאי להשתמש בה לאתר אחד בלבד ואין לעשות בתבנית שימוש מחוץ לשרתי אמ סי די סטודיו.

תבניות עיצוב לרכישה
אמ סי די סטודיו פועל בשיתוף פעולה עם חברות עיצוב אתרים שונות.
ברכישת תבנית עיצוב בנוסף לשירותי בניית אתר, אמ סי די סטודיו יבצע את התאמתה של תבנית העיצוב לשפה הנדרשת על ידי הלקוח ובניית האתר לפי החבילה הנרכשת.
לקוח הרוכש תבנית עיצוב וחבילה מתאימה רשאי להשתמש בה לאתר אחד בלבד ואין לעשות בתבנית שימוש מחוץ לשרתי אמ סי די סטודיו.

במידה ותירכש תבנית עיצוב בלבד ללא חבילת בניית אתרים, רכישתה תעשה ישירות מאתר המוכר
ולא תינתן כל תמיכה בנושא התאמתה לשפות ו/או בניית האתר ו/או מענה לכל שאלה. עיצובים אלו ימכרו באנגלית בלבד. ישנה אפשרות לקבל תמיכה בתשלום לפי שעות.
לקוח הרוכש תבנית עיצוב רשאי להשתמש בה לאתר אחד בלבד.
ללקוח לא יהיה כל טענה ו/או דרישה לגבי התבנית הנרכשת ואמ סי די סטודיו לא יהווה שום צד לעניין עסקה זו.

עיצוב גרפי אישי
אמ סי די סטודיו מספק שרותי עיצוב גרפי אישי לדפוס ולאינטרנט בתוספת תשלום.

בזהמנת עיצוב לוגו - הלוגו שייך ללקוח וניתן להשתמש בו לכל מטרה כולל דפוס ואתרים נוספים. לשם הבהרה, זכויות היוצרים לעיצוב הלוגו שייכות לאמ סי די סטודיו אך השימוש הינו בלעדי ללקוח ולא יוצע ללקוחות אחרים.

זכויות היוצרים לעיצוב אתר אישי שייכות לאמ סי די סטודיו אך השימוש בעיצוב הינו בלעדי ללקוח ולא יוצע ללקוחות אחרים.

במידה ונמסרו תמונות על ידי הלקוח הן שייכות ללקוח והוא האחראי הבלעדי לזכויות היוצרים עליהן. במידה והתמונות ונבחרו מאתר אמ סי די סטודיו, בעלותן הינה בידי אמ סי די סטודיו ו/או לצד שלישי. אין להשתמש בתמונות אלא לכל מטרה אחרת להוציא את העיצוב המדובר.

באנרים - זכויות היוצרים לעיצוב האישי שייכות לאמ סי די סטודיו אך השימוש הינו בלעדי ללקוח. יימסרו קיבצי Swf ו/או Jpeg ו/או Gif

למען הסר ספק זכויות היוצרים למערכת ולקבצי האתר וקבצי הדפוס שייכות לאמ סי די סטודיו בלבד. לא יימסרו קבצי העבודה ללקוח למעט קבצים הסגורים לדפוס בלבד.

רכישת דומיין – שם מתחם (כתובת אתר)
במסגרת השירותים הניתנים באתר ניתנת האפשרות ללקוח לרכוש שם מתחם (דומיין) חיצוני באמצעות אמ סי די סטודיו.
לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר. הלקוח רשאי לבטלו אך ללא קבלת החזר כספי עבור התקופה אותה רכש.

מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. אמ סי די סטודיו אינו אחראי לכך שהדומיין יירכש ו/או יחודש.

שם המתחם הנרכש או חידושו ירשם על שם הלקוח רק לאחר שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. אמ סי די סטודיו אינו מתחייב לזמן הרישום או החידוש ואם בכלל ירשם על שם הלקוח.

אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות לכל החלטה ו/או מעשה של מנהלי המרשם, וללקוח לא תהא כל דרישה ו/או תביעה כלפי אמ סי די סטודיו בגין החלטותיהם ומעשיהם של מנהלי המרשם לרבות התליה, השעיה, אי חידוש, אי רישום או ביטול רישומו של שם מתחם.

תהליך הרישום ו/או העברת שם מתחם מרשם אחד לרשם אחר ו/או הפניית שם מתחם לשרתי אמ סי די סטודיו וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 5 ימי עסקים.

רכישה וניהול תיבות דואר אלקטרוני (Email)
אמ סי די סטודיו מאפשר ללקוחותיה במסגרת השירותים המוצעים מעל ידו אספקה של עד 10 תיבות דואר תחת שם מתחם של הלקוח, בהתאם לחבילה הנבחרת על ידו ללא עלות נוספת.
ניתן לרכוש תיבות דואר נוספות תחת שם מתחם הלקוח, בתשלום נוסף שתעריפו יקבע על ידי אמ סי די סטודיו.
אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות להודעות הנכנסות והיוצאות דרך תיבה זו, לרבות "SPAM" והודעות מהכילות וירוסים. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית להגן על עצמו מפני מזיקים אלו.

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – "SPAM"
משלוח דואר הזבל אסור דרך שרתי האתר, בשימוש בכליו של האתר, והן שרתים אחרים בכלל.
בכל מקרה בו הלקוח יבצע שליחת דואר זבל דרך שרתי האתר ו/או שליחת דואר זבל ממקור חיצוני אשר מפנה לשרתי האתר, אמ סי די סטודיו שומר לעצמו את הזכות לחסום מיידית וללא כל הודעה מוקדמת כל לקוח אשר ביצע זאת ולנקוט כנגדו בכל אמצעי העומד לרשותו.
על הלקוח יהיה לשפות את אמ סי די סטודיו בכל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.
אמ סי די סטודיו מאפשר ומעודד גולשים ברחבי הרשת לדווח על משלוחי דואר זבל המבוצעים על ידי לקוחותיו.

קידום אורגני במנועי החיפוש
אמ.סי די סטודיו מספק שירותי קידום אתר במנועי החיפוש באינטרנט.
התשלום בגין השירות הינו מראש, ולתקופת זמן שהוגדרה בחבילה הנבחרת.
אמ סי די סטודיו ינפיק מדי חודש ללקוח דוח מעקב אחר פעילות הקידום ברשת לפי מילות החיפוש הרלוונטיות .

אמ סי די סטודיו אינו אחראי באופן ישיר על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש (דירוג האתר במנועי החיפוש ושינויים החלים לגבי מיקומו), שכן התוצאות המתקבלות נגזרות מאלגוריתמים המשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת וכן מיקום האתר בתוצאות החיפוש עשוי להשתנות בכל רגע נתון וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשניה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט.
אמ סי די סטודיו אינו אחראי כי אתרו של הלקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מוגדר. בנוסף, ההתקדמות בתוצאות החיפוש בתחום תחרותי עשויה להיות איטית יותר שכן מנועי החיפוש מושפעים מהתחרות על מילות המפתח הפופולאריות בתחום העיסוק.

אמ סי די סטודיו אינו אחראי על כל שינוי בדירוג האתר הנגרם כתוצאה משינוי תוכן האתר וקישורים שונים באתר.

הלקוח יבצע ו/או ייתן את הסכמתו מראש לכל שינוי מעשי באתרו ו/או שימוש בכתובת האתר למטרת קידום האתר. במקרים בהם אמ סי די סטודיו מוסיף לאתרו של הלקוח קישורים יוצאים ו/או נכנסים לאתרים שונים ברשת הוא אינו נושא באחריות תקינותם בעקבות תקלות ו/או שינויים באתרים המקושרים.
באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא את תקינותם של הקישורים והכתובות שהיו ברשת האינטרנט, ובמידת הצורך עליו להחליפם לכתובות חדשות.


אמ סי די סטודיו כולל בחבילות מסוימות של קידום אתרים בניית דפי נחיתה בכתובות שונות ברחבי הרשת וקישורים באתרי רשת נבחרים. כלים אלו הינם חלק מתהליך העבודה של אמ סי די סטודיו ואינם מחייבים את אמ סי די סטודיו לעליית דירוג אתרו של הלקוח במנועי החיפוש השונים. ההחלטה על נתינתם והצבתם של קישורים אלו נתונה בלעדית לאמ סי די סטודיו בהתאם לחבילה שנרכשה על ידי הלקוח ואין הוא יכול לבוא בטענות ו/או דרישות לגביהם. טיבם של הקישורים ו/או זמינותם ברשת אינם באחריות אמ סי די סטודיו וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה בעניין זה.
בכל מקרה של הפסקה ו/או ביטול השירות על ידי הלקוח נתונה הזכות לאמ סי די סטודיו להסיר דפי נחיתה וקישורים אלו וכל פעולה בכלל הנעשית לשם קידום האתר.


קידום אתרו של הלקוח יעשה בדרכים חוקיות ומקובלות בלבד ואין באפשרות הלקוח לדרוש את קידום אתרו בדרכים פסולות (Black Hat SEO). אמ סי די סטודיו אינה מחויבת להציג בפני הלקוח את הפעולות שננקטו לקידום האתר ובלבד שהנן חוקיות ואינן נמנות עם שיטות קידום פסולת.
אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות בכל מקרה שבו אתר הלקוח יסומן כפסול, מסוכן ו/או חשוד על ידי מנועי חיפוש שונים.

אמ סי די סטודיו שומר לעצמו את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים שתועדו במהלך תקופת עבודת הקידום של אתר הלקוח, לרבות הצגת נתונים של כמות המבקרים באתר, המיקום במנועי החיפוש וכדומה

אמ סי די סטודיו פועל במקביל לקידומם של אתרים שונים של לקוחותיו היכולים להוות מתחרים ישירים זה לזה. אמ סי די סטודיו ינקוט בכל אמצעי מצידו לאי הפליה בין האתרים ויקדם כל לקוח באופן האופטימאלי לו. הלקוח אינו יכול לבוא בכל טענה ו/או דרישה לאמ סי די סטודיו בעניין קידום אתרים מתחרים.

נהול פרסום ממומן – ניהול באמצעות קמפיין
אמ סי די סטודיו מציע את שירותיו בניהול קמפיינים ברחבי רשת האינטרנט.
היקף הפרסום ותקציבו של הקמפיין יקבע על ידי הלקוח ואינם באחריות אמ סי די סטודיו לרבות ההוצאות הכרוכות ואופן תשלומם בפועל, תוצאותיו העסקיות של הקמפיין והשפעתו על היקף הפעילות העסקית של הלקוח.
לשם הבהרה, אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות לפעולות הגולשים המגיעים לאתר בעקבות הקמפיין, ולחשיפתם לתכני האתר לרבות מילוי טפסים ליצירת קשר, קנייה ממוצרי האתר ו/או כל התקשרות עם בעלי האתר.
הלקוח רשאי להתקשר עם אמ סי די סטודיו לשם הקמת קמפיין והדבר יהיה כרוך בתשלום שיסוכם מראש בין שני הצדדים. אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות בגין מיקום מודעות הלקוח בתוצאות ממומנות של מנועי חיפוש.
מועד הקמת הקמפיין יהיה בתום 3 ימי עסקים ממועד השלמת התשלום בעבורו.
בעת הפסקת הלקוח את התקשרותו עם אמ סי די סטודיו, שומר אמ סי די סטודיו את הזכות להפסקת הקמפיין שהוקם ללקוח ללא כל הודעה מוקדמת והאחריות לחידושו מוטלת במלואה על הלקוח. כמו כן הלקוח אינו זכאי להחזר כספי בגין הפסקת התקשרותו.
בכל מקרה של תלונה ו/או התראה ו/או תביעה המתקבלת בגין פרסום הקמפיין רשאי אמ סי די סטודיו להסיר באופן מיידי את הקמפיין עד לסיום בירור המקרה. במידה והתלונה ו/או תביעה מתקבלת אצל הלקוח מוטלת עליו האחריות להודיע באופן מיידי לאמ סי די סטודיו. אמ סי די סטודיו אינו נושא באחריות תוצאות התביעה וזכאי לשיפוי מצד הלקוח בגין כל תביעה שתגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לקמפיין שלו.

חנות וירטואלית
אמ סי די סטודיו מציעה ללקוח שירותי הקמת חנות וירטואלית.
אבטחת החנות הוירטואלית הינה באחריותו המלאה של הלקוח והוא האחראי הבלעדי לכל מידע המתקבל מהגולש לרבות פרטי כרטיס האשראי. על הלקוח לקבל את אישור חברות האשראי לשם ביצוע עסקאות באשראי באתרו.
בכל מקרה אמ סי די סטודיו איננה אחראית לתשלום מצד המשתמשים של הלקוח, לרבות צורת התשלום ואין לו כל צד בעסקאות הנעשות בין הלקוח ומשתמשיו.
על הלקוח מוטלת חובת ההודעה למשתמשיו כי אמ סי די סטודיו אינו מהווה צד בעסקה המבוצעת ביניהם וכי אין באפשרות המשתמש לבוא כנגד אמ סי די סטודיו בכל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין עסקאות המבוצעות בינו לבין הלקוח לרבות המוצרים או השירותים המוצעים ע"י הלקוח, התשלום ואופן ביצועו, אחריות למוצרים ו/או שירותים ו/או אספקה, אבטחת מידע וכל עניין שבנושא.

קישורים
אמ סי די סטודיו רשאי להוסיף בתחתית האתר של הלקוח קישור ו/או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר על ידו, והוא רשאי לשנות את עיצובו וכתובת ההפניה מעת לעת.

אחזקה חודשית
תעבורת נתונים
אמ סי די סטודיו מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת ו/או אתר ל – 5000MB לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית ואמ סי די סטודיו ימסור ללקוח הודעה על החריגה. ללקוח תינתן האפשרות להרחיב את חבילת תעבורת הנתונים בתוספת תשלום.

שטח איחסון
אמ סי די סטודיו מגביל את שטח האיחסון בחבילות האחזקה ל 50MB לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יתקרב לחריגה מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית ואמ סי די סטודיו ימסור ללקוח הודעה על החריגה. ללקוח תינתן האפשרות להרחיב את שטח האיחסון בתוספת תשלום.

גולש באתרך
"גולש באתרך" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר הלקוח שנבנה באמצעות המערכת ו/או בידי אמ סי די סטודיו (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
אמ סי די סטודיו לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בין בלקוח לבין הגולש באתרו ולא יתערב בשום מקרה בינהם.
כל תנאי השימוש של המערכת ו/או האתר חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך. הלקוח הינו הנושא הבלעדי באחריות בגין הפרת תנאי שימוש אלו ע"י הגולש באתרו והוא האחראי לשפות את אמ סי די סטודיו בגין הפרתם.

תמיכה טכנית
אמ סי די סטודיו מחויב לספק תמיכה טכנית בשעות הפעילות המפורסמות באתר ולחזור לפניה בתוך 24 שעות מעת קבלתה בשעות הפעילות.
התמיכה הטכנית תינתן טלפונית ו/או דרך דואר אלקטרוני. ניתן לקבל תמיכה טכנית באמצעות פגישה אישית עם נציגי אמ סי די סטודיו בתוספת תשלום ובתיאום מראש במשרדי אמ סי די סטודיו.

מדיניות תשלום
אמ.סי. סטודיו תאפשר ללקוחותיה להשתמש בשירותי האתר ו/או המערכת רק לאחר השלמת התשלום במלואו ולא במועד הזמנת השירות.
כאשר התשלום מבוצע באמצעות המחאה/העברה בנקאית מועד השלמת התשלום יהא אחר פירעונה המלא ואישור הבנק.
כאשר התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בכל מקרה בו מספר כרטיס האשראי ו/או תוקפו של כרטיס האשראי יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, אמ סי די סטודיו אינו יחל באספקת השירות שהוזמן. במקרה של דחיית ביצוע סליקה תוך מתן השירותים, רשאי הוא להשעות באופן מיידי את השירותים הניתנים, עד לבירור נושא התשלום במלואו וחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחויב להודיע לאמ סי די סטודיו במיידי על כל שינוי החל בפרטי כרטיס האשראי.
ללקוחות מישראל התשלום יבוצע במטבע ישראלי – שקל חדש.
אמ סי די סטודיו תנפיק ללקוחותיה חשבוניות מס בהתאם לפרטי הלקוח שניתנו בעת ביצוע ההזמנה מספר ימים לאחר ביצוע החיוב. אופן מסירת החשבונית תהיה בהתאם לבקשת הלקוח (דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס).
לקוח המזמין שירות אותו מספק האתר ו/או המערכת, מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה לה התחייב. במקרה של הפסקת השירות מצד הלקוח קודם לסיום תקופת ההתקשרות, לא יתבצע החזר כספי (לרבות יחסי) בגין השירותים גם אם משולמים הם בתשלום ארוך טווח מראש.

הקפאת מתן השירות
במידה והלקוח מעוניין בהקפאת מתן השירות הניתן על ידי אמ סי די סטודיו, תקופת ההתחייבויות לא תיעצר והיא תמשיך להיספר בזמן ההקפאה והלקוח יהיה מחויב בתשלום בגינה.

שינויים באתר ותנאי שימוש
אמ.סי די סטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי באתר ו/או במערכת, במבנם, עיצובם והשירותים המוצעים במסגרתם בלא כל הודעה מראש. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בגין ביצוע השינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו תוך ביצוע שינויים אלו.
בנוסף רשאי אמ סי די סטודיו לבצע שינויים מעת לעת בתנאי השימוש מבלי למסור על כך הודעה מראש. תחולתם של שינויים אלו יהיו בעת פירסומם באתר.

שונות
הלקוח מתחייב למלא אחר תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכללותו וכל סעיף בנפרד. אי מילוי כל אחד מהסעיפים הנ"ל ביחד או לחוד מהווים הפרה בוטה של ההסכם בין אמ סי די סטודיו לבין הלקוח ויגררו להשבתה מיידית של מתן השירותים המסופקים ע"י אמ סי די סטודיו.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל אביב בישראל.בית-המשפט המוסמך במחוז מרכז בישראל.
כל השתהות של אמ סי די סטודיו בקיום זכות המגיע לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.

לייעוץ והכוונה מלאו פרטים ונחזור אליכם

 


  • אמ סי די סטודיו
  • טלפון: 03-5162110
  • אלנבי 38 תל אביב

בניית אתרים | מיני אתר

 

עיצוב גרפי | כרטיס ביקור לעסק

 

  • עיצוב גרפי אישי
  • הכנת קובץ PDF לדפוס
  • בונוס הדפסת 1000 כרטיסי ביקור
  • מעוניין בכרטיס ביקור לעסק? הזמן עכשיו
  • למפרט החבילה המלא לחץ כאן

בניית אתרים | מערכת ניהול תוכן

 

עיצוב גרפי לעסקים

 

בניית אתרים | אתר תדמית בסיסי

 

בניית אתרים , עיצוב אתרים, אמ סי די סטודיו, אלנבי 38 תל אביב טלפון: 03-5162110, שלח דואר אלקטרוני
Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance icon,  W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
כל המחירים באתר הינם בשקלים ולפני מע"מ.
© 2010 כל הזכויות שמורות אמ סי די סטודיו.
Bookmark and Share
linked_in